DELPHIN - เครื่องเดียวทำได้ทุกอย่าง!

เดลฟินเครื่องต้นแบบเทคโนโลยีการทำความสะอาดห้องและอากาศ นำเสนอทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อชีวิตใหม่
เริ่มตั้งแต่DELPHINสร้างบรรยากาศที่สดชื่น และทำความสะอาดอากาศในขณะที่เครื่องเริ่มต้นการทำความสะอาด
เพียงDELPHINเครื่องเดียวทำได้ทุกอย่าง!
ด้วยวิธีนี้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเงินสำหรับ ตัวกรอง น้ำยาทำความสะอาด เครื่องดูดฝุ่นอื่นๆ ผ้าต่างๆสำหรับทำความสะอาด และอื่นๆอีกมากมาย