เริ่มตั้งแต่เราผลิตเครื่องนี้
พร้อมกับเราได้ควบคุมคุณภาพของเครื่องด้วย!

เครื่องนี้ส่วนหนึ่งผลิตในเมืองเยอรมัน และอีกส่วนที่สำคัญทางด้านวิศกรรมศาสตร์ผลิตที่เมืองอัลกอย (Allgäu) (เมืองอัลกอย อยู่ทางใต้ของเยอรมัน)
คุณจะพบทั้งสองสิ่งผสมผสานกันในเทคโนโลยีอากาศต้นแบบและการทำความสะอาดห้องได้ที่เครื่องDELPHINนี้!