สุขภาพอนามัย!

ระบบการทำความสะอาดแบบดั้งเดิมนั้นจะไม่เอาฝุ่นออกไป แต่ส่วนใหญ่แล้วทำเพียงแค่ปัดไปรอบๆเท่านั้น
การทำความสะอาดแบบนี้ จะพบว่าสารอันตรายต่างๆ/เชื้อโรค เช่น เชื้อรา มูลแมลงต่างๆ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และจะเพิ่มปริมาณจำนวนมากเข้าสู่อากาศ รวมทั้งเป็นเหตุให้สภาพอากาศภายในนั้นแย่และไม่ถูกสุขอนามัย ดังนั้นการทำความสะอาดที่แท้จริงนั้นคุณต้องใช้น้ำ และเราขอเสนอDELPHINเพื่อการทำความสะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุม