I slutändan vinner de bättre detaljerna!

Vi sammanlänkade särskilt innovativa detaljer för att
vattnet och L-Lamellan ska leverera de förväntade fördelarna.
Ta reda på mer om viktiga detaljer - struktur,
självtorkfunktion, kamrarna för ljudreduktion, den borstlösa motorn och mycket mer.