Hälsa!

Vanliga hemrengöringssystem tar inte bort dam för alltid, det flyttar mest omkring dammet.
Genom att hemrengöringssystemet gör det skapar det fler farliga ämnen så som mögel, insektsavföring,
hudpartiklar och många andra farliga ämnen. Detta skapar en dåligt och ohälsosamt inomhusklimat.
För sann renhet behöver du bara vatten – och DELPHIN.